Check BH Apple

Trang web check thông tin bảo hành các sản phẩm của Apple


Check bảo hành iPhone, iPad, iPod, Macbook


https://checkcoverage.apple.com/vn/en


Note: Apple định kỳ bảo trì hệ thống vào Chủ Nhật hàng tuần nên có thể trang web sẽ ngưng hoạt động vào thời gian này.

Để được hỗ trợ quý khách vui lòng gọi Thảo 0913717771.