Cách đăng ký Internet 3G của nhà mạng Mobifone, VinaPhone, Viettel

Tác giả Phồn Vinh Mobile 28/05/2015 0 Bình luận

Cách đăng ký Internet 3G của nhà mạng Mobifone, VinaPhone, Viettel

1. Nhà mạng Mobifone
Hotline: 9090
- Cú pháp nhắn tin Đăng ký 3G Mobifone:
Soạn DK MIU gửi 999
- Hủy dịch vụ 3G: Soạn Huy GPRS gửi 994

2. Nhà mạng VinaPhone
Hotline: 9191
- Cú pháp nhắn tin Đăng ký 3G:
Soạn DK MAX gửi 888
- Hủy dịch vụ 3G: Soạn GPRS OFF gửi 888

3. Nhà mạng Viettel
Hotline: 19008198
- Cú pháp nhắn tin Đăng ký 3G:
Soạn MiMax gửi 191
- Hủy dịch vụ 3G: Soạn Huy gửi 191

Cài đặt cấu hình Mobile data các mạng

1. Cài đặt cấu hình Mobile data cho mạng Viettel
APN: v-internet (với sim D-Com APN là : e-connect)
Username: (bỏ trống)
Password: (bỏ trống)

2. Cài đặt cấu hình Mobile data cho mạng Vinaphone
APN: m3-world
User Name: mms
Pass: mms

3. Cài đặt cấu hình mobile data cho mạng Mobifone
APN: m-wap
User Name: mms
Pass: mms

Tham gia bình luận