Tag: Hướng dẫn sử dụng Apple Device và các thuật ngữ cơ bản.

RSS Feed
Hướng dẫn sử dụng Apple Device và các thuật ngữ cơ bản.

Hướng dẫn sử dụng Apple Device và các thuật ngữ cơ bản.

Phồn Vinh Mobile 09/08/2015 0
Hướng dẫn sử dụng Apple Device và các thuật ngữ cơ bản. Hướng dẫn sử dụng Apple Device cơ bản (ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt) cách tạo nút home ảo cho ipad, iPhone, iPad, cài tiếng Việt cho iPhone Hướng dẫn cài tiếng Việt cho iPhone. iPod, iPad… 1. Chọn Setting \General \ International \Language\chọn ngôn ngữ Tiếng Việt 2. Chọn Cài Đặt\Cài đặt chung\Quốc tế\ngôn ngữ\ chọn ngôn ngữ Tiếng Việt Hướng dẫn tắt tiên đoán chữ khi nhập, nhắn tin, soạn văn bản… 1. Chọn Setting \General \Keyboarrd\ Off ( Auto-Correction + Check Spelling) 2. Chọn Cài Đặt\Cài đặt chung\bàn phím\ Off ( tự động sửa...
Chi tiết