Thông tin tài khoản ngân hàng

1. VCB (Vietcombank) CN TPHCM
STK: 0071000904284
CTK : BÙI ĐỖ THANH THẢO

2. Agribank CN THÀNH ĐÔ - Q1
STK: 6223205075572
CTK :BÙI ĐỖ THANH THẢO

3. ACB PGD NGUYỄN TRI PHƯƠNG
STK: 38152679
CTK: BÙI ĐỖ THANH THẢO